跳至
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息

模块

模块化产品的完整列表
 • การออกแบบของ Intellijel

  缺货
  Intellijel的物理建模合成器!

  ีางดนตรีPlonkเป็นโมดูลงองกลไการณร้ณณณณณณณณณณณณณณณ

  详情
 • ทริกเกอร์เซ็นเตอร์วิลเลจ

  ¥16,500 (¥15,000不含税)
  Coming soon
  具有高度可控性的紧凑型欧几里德节奏音序器

  ※ในกระบวนการผลิตอจใบนแผงรซื้ดอมันซื้ากเข้าใจมันคุณสมบัติรตเรียกแฮกเกอร์เป็นง่ารต่รรวใช้รใช้ใช้ร... ... 5 ...า...

  详情
 • Instruo Ochd

  缺货
  紧凑的模拟LFO,可以产生自然的和漂移的运动

  ีงงตตตch ch FO LFO ki ki ki ki In In In In In FO FO FO FO FO FO FOววววววววววววววววว

  详情
 • Instruo Lubadh

  缺货
  全面的2CH Looper,用于模块化合成器,具有高可操作性

  ีงางดนตรีLubadhเป็นโมดูลlooperับth thับsynthsแบบแยกส่วนส่วนสรปอบด้วยสองงองงางอิสระด้วยการรวมสอสรารกสาทึา

  详情
 • Expert Sleepers Persephone

  ¥24,900 (¥22,636不含税)
  有现货
  通过零交叉检测配备音乐失真和咔嗒声去除功能的识别 JFET VCA

  音乐特性 Expert Sleepers Persephone 是一个 VCA 模块,它使用分立的 JFET 作为增益元件。 通过采用JFET晶体管,本机可以获得从优雅舒适的声音到强烈的声音的各种饱和/失真效果......

  详情
 • ผู้เชี่ยวชาญหมอน ES-9

  原价 ¥72,900
  B股
  目前的价格 ¥70,900 (¥64,455不含税)
  有现货
  用于模块化合成器的全功能音频接口模块

  -9 ES-16 XNUMXงเป็R R R Rต์พุตเเต์พุตDC DC DC DC DC DC DC DCเข้ทั้งDC DC DCถถV V V V V V V V V V ... ... ... ...

  详情
 • Strymon แมกนีโต

  ¥82,115 (¥74,650不含税)
  预购
  类似 Strymon 的声音站,可用作混响、调制或汽车加强声源。

  deเพลงีีีเป็เป็de de de de de de de de de de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......

  详情
 • เครื่องมือปรับเปลี่ยนผ้าม่าน

  缺货
  4CH双极性VCA / VC偏振器在调制控制中起着核心作用!

  ringงงV V Vีีpolar polar polar polar polar polar polar polar polar polar polar polar polar polar ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring polar ring

  详情
 • Intellijel ออกแบบ Quad VCA

  用过的
  ¥17,900 (¥16,273不含税)
  有现货
  紧凑的实用程序/波形整形器,可通过模拟相位调制实现零位线性调频

  ีงงตตีQuad VCAเป็เคื่ื่ื่CH CH CH CA CA CA CA CA CA CA CA HP HP HP HP HP์์์แต่แต่อ

  详情
 • ตัวอย่าง i-o-47

  用过的
  ¥38,900 (¥35,364不含税)
  有现货
  受ARP2500模块启发的多模谐振器滤波器

  ผมนูอาหารผม︰47 2500ฝังงงงิARP 1047 XNUMX VC

  详情
 • แรนดอม*แหล่งพลังงานเท่ากับเสียงสเตริโอ(Stereo)ตัวผสมเสียง

  ¥50,900 (¥46,273不含税)
  有现货
  带有新 CV 路由开关的 Serge 的传统串行 SVVCF

  มรเพลงนรนดอม*แหล่งาววนดรงโรโอ(stereo)V / VCAพัฒนาศูนย์de kdeในergeนิสกรกแรแรคุณรคุณรคุณรคุณรคุณรคุณรคุณรคุณ...

  详情
 • เวอร์มอสอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์โมนิกออสซิลเลเตอร์

  缺货
  这是唯一一款受老式西海岸技术启发的振荡器,可让您自由控制泛音成分!

  Euroนตรีเป็นครั้งในEurolacแปดประสานเสียงไซน์(ไซน์)(เสียง+โทนเสียงสูง)อออสลเตอรสที่า

  详情
 • 2hp EG(เงิน)

  用过的
  ¥11,900 (¥10,818不含税)
  有现货
  具有攻击控制和电压控制的包络发生器

  HPที่EG EG HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HPกก...

  详情
 • Instruo Athru

  原价 ¥15,900
  特价促銷
  目前的价格 ¥13,900 (¥12,636不含税)
  有现货
  一个方便的交叉推子模块,带有一个内部连接偏移和反转输入的开关。

  thงาดตนตรีAthruโฟลเดนโฟลเดอรขwaveขนาดกะทัดรัดเต็มรูปโฟลเดอร์คลื่นขยายรคลื่คลื่นเปลี่ยนรูปคลื่นมาจาดากเกินกำหน

  详情
 • Instruo Athru

  ¥26,900 (¥24,455不含税)
  有现货
  具有所有基本操作的逻辑模块

  thงาดตนตรีAthruโฟลเดนโฟลเดอรขwaveขนาดกะทัดรัดเต็มรูปโฟลเดอร์คลื่นขยายรคลื่คลื่นเปลี่ยนรูปคลื่นมาจาดากเกินกำหน

  详情
 • ALM Busiy Dinky's Taiko

  ¥44,900 (¥40,818不含税)
  预购
  具有独特控制和调制性能的 12 位双数字鼓音色

  Dinky的Taiko这是一个完整的控制系统。 งระกอบด้วยสามภูมิภาคารมงามถี่เวลาปล่อยส่วนเสีองงาถารถงอิสระงอง...

  详情
 • 2hp ADSR (เงิน)

  ¥43,900 (¥39,909不含税)
  预购
  模拟物体运动的独特模拟函数发生器

  งSRงตตงSR SR 2 HP HP HP HP HP,ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms S ms 5ms-30s ms S0.54ms-5sและับF F F F ...

  详情
 • Bastl Instruments Knit Rider & Expander [USED:U171004-W0]

  用过的
  ¥37,900 (¥34,455不含税)
  有现货
  触发音序器 Knit Rider 和扩展包

  音乐特点 触发音序器 Knit Rider 和扩展包。

 • แมนฮัตตันอนาล็อกสไตเนอร์ซินทาซิส

  原价 ¥27,940
  演示
  目前的价格 ¥23,900 (¥21,727不含税)
  有现货
  Steiner-Parker合成系统过滤器

  inดตตีงงงงงงงกกin Steiner-Parker Synthasystemโหมดมมมกักักักักักักักักักั

  详情
 • 2hp 3-1 (เงิน)

  原价 ¥42,900
  演示
  目前的价格 ¥36,900 (¥33,545不含税)
  有现货
  具有3种SUM输出的低噪声,高质量分立VCA /混频器

  ีนดรต3:1(3ถึง1)เป็นโมดูลรป/า/า/ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่า2.5ากกว่า2.5ากกว่าXNUMXากกว่าXNUMXากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่าXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาHIGHาXNUMXาXNUMXรHIGH XNUMXาXNUMX XNUMXV ...

  详情
 • ยอดผลิตภัณฑ์ CG + ถือ

  缺货
  接口模块,使用拾音器捕获打击乐和鼓机的声音信息

  ※CG-ผลิตภัณฑ์กกด้วด้วด้วรรูปูปใจใจใจใจตี+ + + Hold ...

  详情
 • WMD Overseer (Demo)

  原价 ¥37,900
  演示
  目前的价格 ¥32,900 (¥29,909不含税)
  有现货
  紧凑的立体声滤波器,也可用作DJ

  音乐功能Overseer是一种电压可控制的立体声滤波器,也将性能视为应用于DJ等整首歌曲的效果。 监督者配备了一个高通滤波器和一个低通滤波器。

  详情
 • อินสตรูโอ Cs-L

  原价 ¥42,900
  演示
  目前的价格 ¥36,900 (¥33,545不含税)
  有现货
  6x6矩阵混合器,通过使用TRS插头的引脚进行布线

  sตีตCs-Lเป็振荡器ที่ที่นนนนกหลกหลกหลงงงงงทัทัทัทัทัทัทัทัทัทัทัทัทัทั...

  详情
 • XAOC อุปกรณ์โอเดสซ่า

  ¥29,900 (¥27,182不含税)
  预购
  Side component 的低端加工也是可能的。 具有二维效果的混合立体图像处理器

  additiveรเพลงโอเดาเดน

  详情
 • Boredbrain Music EQx5

  ¥29,900 (¥27,182不含税)
  预购
  所有参数对应VC。立体声 5 段均衡器也可用于实验应用

  音乐功能 Boredbrain Music EQx5 是适用于 Eurorack 合成器的有效 5 频段立体声均衡器。该单元可以快速、音乐性地调整音频信号的频率分量,控制实验均衡处理的所有参数。

  详情
 • Boredbrain Music Optx

  ¥41,900 (¥38,091不含税)
  预购
  Eurorack 系统的双向 ADAT 转换器

  音乐功能 Boredbrain Music Optx 是一款用于 Eurorack 合成器的紧凑型双向 ADAT 光导管转换器。将 8 通道 I/O 扩展到市场上的许多专业音频接口,以及单个 Eurorack 系统......

  详情
 • Boredbrain Music Injectr

  ¥32,900 (¥29,909不含税)
  预购
  Eurorack 系统的电吉他接口

  音乐功能 Boredbrain Music Injectr 是一款用于 Eurorack 合成器的全功能电吉他/贝斯接口。配备可过载前置放大器、各种放大器模拟器和 CV 提取器,该单元直接调制弦乐器的信号......

  详情
 • Joranalogue Enhance 2

  ¥25,900 (¥23,545不含税)
  预购
  模拟立体声 VC 增强器 / 带中 / 侧处理的处理器

  音乐功能 Joranalogue Enhance 2 是一种用于立体声增强的高质量且有用的工具。为您的合成器添加另一个丰富的维度并扩展您的原声调色板。调整立体声的平衡和宽度,并为每个 Mid/Side 启用内部 EQ 和外部处理...

  详情
 • Joranalogue Orbit 3

  ¥32,900 (¥29,909不含税)
  预购
  完全模拟。具有双滚动吸引器的 3D 混沌振荡器

  音乐特性 Joranalogue Orbit 3 针对 Eurorack 模块化环境优化了混沌理论中使用的经典双涡旋吸引子,从而产生具有自然不规则性的信号,用于控制和可重复性。它是一个混沌振荡器。低频模式...

  详情
 • Noise Engineering Mimetic Sequent & Mimetic Multium [USED:U169009-W0]

  用过的
  ¥26,900 (¥24,455不含税)
  有现货
  一组 64 步 CV 记录器随机发生器及其 CV/门扩展器。

  音乐功能 一组 64 步 CV 记录器随机发生器及其 CV/门扩展器。

 • Worng Electronics Vertex (Demo)

  原价 ¥25,400
  演示
  目前的价格 ¥21,900 (¥19,909不含税)
  有现货
  配备偏斜功能。 基于3360的立体声平移VCA

  音乐功能Vertex是基于3360VCA的直流耦合立体声VCA模块。 像公司的Parallax一样,它已针对立体声进行了优化,但是您可以轻松地从单声道信号创建立体声补丁。 两个线性VCA和两个指数VCA ...

  详情
 • ทิปท็อปเสียงสะท้อน (สีขาว)

  原价 ¥24,900
  演示
  目前的价格 ¥20,900 (¥19,000不含税)
  有现货
  高音质延迟效果模块,包含24种算法

  topดนตรีEchoZเป็นtop Tiptopโดยเฉพาะสํามีรมีมามาช้นมีนมีechoอนechoเสียง...าช้าเริ่มิ่มอลอ...อ......

  详情
 • 2hp VCA (สีดำ)

  原价 ¥13,750
  演示
  目前的价格 ¥11,800 (¥10,727不含税)
  有现货
  通过3.5毫米立体声迷你插孔分配MIDI的实用程序。与后部开关兼容的A / B型

  ีงางดนตรีVCAเป็น2ช่องทาง2ช่องทางมาใช้SMาปัตยกรรมSSM2164ลูกบิดรารควบคุมารขารยายด้วยตนตองเมื่อใอเมื่

  详情
 • 2hp ADSR (เงิน)

  原价 ¥59,900
  演示
  目前的价格 ¥49,900 (¥45,364不含税)
  有现货
  声音设计工具,带有可操作的碎屑器和和声器,最多可添加5种声音。结合振荡器,它成为合成器声音。

  งSRงตตงSR SR 2 HP HP HP HP HP,ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms S ms 5ms-30s ms S0.54ms-5sและับF F F F ...

  详情
 • 2hp ดีซี(สีดำ)

  原价 ¥12,900
  演示
  目前的价格 ¥10,900 (¥9,909不含税)
  有现货
  可以输出三个不同范围的失调电压的实用程序

  ผลเพลงเพลงื่ื่ื่ผลผลต่ต่ต่ผลต่ต่ต่ต่ต่ต่ต่ต่ต่ต่ต่... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......

  详情
 • WMD PM ปิดเสียง Expander

  ¥37,900 (¥34,455不含税)
  有现货
  军鼓合成器具有 3 种生成模式和内置失真功能,可实现灵活的声音合成

  พี่งตตตพปปปาาาางงงC C C C C C C Cกับกับกับกับกับกับกับกับกับ... ...กับ

  详情
x