跳至
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息

合成音色

 • เครื่องมือที่ไม่แน่นอน

  ¥28,930 (¥26,300不含税)
  预购
  具有16种型号的振荡器合成语音模块

  ีงงตีตเป็ีโมดูลงงงงง((งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

  详情
 • วงเครื่องดนตรีที่ไม่แน่นอน

  ¥38,830 (¥35,300不含税)
  有现货
  专门用于谐振器部分的物理建模模块!

  ีงงตตต环ีโมดูลโมดูลััััังงงงงงงidงงง... ... ... ... ... ... ... ... ...

  详情
 • Qu-bit Electronix Surface (Black)

  ¥38,900 (¥35,364不含税)
  预购
  8种复音立体声/物理建模声音,具有可变的输出模式

  音乐功能Surface是一种多音色物理建模语音模块,可以将其转换为声学乐器的声学质量和不同维度的合成纹理。 安装的物理模型是弦乐器,准备好的钢琴,定音鼓或钢鼓之类的打击乐器...

  详情
 • องค์ประกอบเครื่องมือที่แปรเปลี่ยนได้

  ¥64,790 (¥58,900不含税)
  预购
  模态合成器模块!

  ะห์ตนตรีองค์ประกอบคือโมดูลงางการการะห์ารModal“ขนาดsynth Modalเป็นเทคนิคนิคนาดsynthที่าให้ที่าี...า......

  详情
 • อะเคมี่ของ Taiko ยุ่ง

  ¥40,900 (¥37,182不含税)
  有现货
  FM鼓模块

  ICตตงงพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตVพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตVพุตพุตพุตพุตพุตพุต

  详情
 • Qu-bit Electronix Surface (Silver)

  ¥38,900 (¥35,364不含税)
  预购
  8种复音立体声/物理建模声音,具有可变的输出模式

  音乐功能Surface是一种多音色物理建模语音模块,能够将声学乐器的音质和不同维数的合成纹理转化为声音。 已安装的物理模型是弦乐器,准备好的钢琴,定音鼓或钢鼓之类的调好风衣...

  详情
 • Intellijel ออกแบบ Rainmaker

  ¥83,900 (¥76,273不含税)
  预购
  一个高端效果模块,通过将有节奏的延迟与滤波器/音调移位器和梳状共鸣器相结合来产生声音!

  makerรmakerคุณสมบัติmaker Rainmaker,16 taps sterน่วงเวลาเสีรงโอ(stereo)แล้วmakerรงเสีอโอ(comeo)com谐振器มันเป็นสูง-makerาพผลนย์kdeใน...

  详情
 • การออกแบบของ Intellijel

  ¥46,900 (¥42,636不含税)
  预购
  Intellijel的物理建模合成器!

  ีางดนตรีPlonkเป็นโมดูลงองกลไการณร้ณณณณณณณณณณณณณณณ

  详情
 • 4ms Spherical Wavetable นำทาง(SWN)

  ¥77,900 (¥70,818不含税)
  预购
  多功能且易于使用的6多晶硅振荡器/合成器语音模块,可让录制的资料变得可波状!

  球形波表นำทาง(SWN)เป็น6ช่องทาง,复音合成器นั่นทำให้นมัายที่รสาง和弦旋律,和弦...

  详情
 • เบลล์ 2 แรงม้า (เงิน)

  ¥19,900 (¥18,091不含税)
  预购
  6个多音铃型旋律打击乐器模块!

  ีดตตีเป็ะห์ิิิิิHP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......

  详情
 • Erica Synths Bassline

  ¥43,900 (¥39,909不含税)
  预购
  合成语音模块具有最佳功能和低音控制

  ีงงตตตBasslineตะกั่วโมดูลนนตะกั่วตะกั่วตะกั่วตะกั่วตะกั่วตะกั่วตะกั่ว3340 3340 XNUMX XNUMX ASXNUMXงงCEMXNUMXชิปชิปชิปชิปชิปชิปชิปชิป

  详情
 • Black Corporation Deckard's Voice

  ¥84,900 (¥77,182不含税)
  预购
  Eurorack 半模块化合成器声音源自 Deckard 的梦想

  音乐功能 Black Corporation Deckard's Voice 是用于 Eurorack 系统的半模块化合成器语音模块。 Deckard's Dream 的电路,一个受 YAMAHA CS-80 启发的复音合成器......

  详情
 • Strymon แมกนีโต

  ¥82,115 (¥74,650不含税)
  预购
  类似 Strymon 的声音站,可用作混响、调制或汽车加强声源。

  deเพลงีีีเป็เป็de de de de de de de de de de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......

  详情
 • กระดิ่งสีดำ

  ¥19,900 (¥18,091不含税)
  预购
  6个多音铃型旋律打击乐器模块!

  2นูอาหารรเป็ลีนลีฟินXNUMX XNUMXนงXNUMXรงXNUMXนXNUMXhpโดยเฉพาะการใช้สังเคราะห์เสียงรระฆังนะฆังองจากงจาร...

  详情
 • 2hpพลัค (สีดํา)

  ¥19,900 (¥18,091不含税)
  预购
  4HP物理建模合成器模块,最多可包含2个声音多边形

  ีนดรีPluckเป็น2HP synth syn

  详情
 • เอริก้าซินธ์สปิโก

  ¥19,400 (¥17,636不含税)
  有现货
  具有8种不同算法的Synth语音振荡器模块

  SynตตีีษษSyn Syn th Syn Syn 3 XNUMX HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ...

  详情
 • Intellijel Designs Atlantis

  ¥91,900 (¥83,545不含税)
  预购
  SH-101型+α满量程合成器模块可以用作常规合成器而无需修补! !!

  音乐功能Atlantis是一款真正的多合一型合成器模块,该模块极大地受到了Roland SH-101的声音和结构的启发,并增加了更多的创意。 主振荡器,副振荡器,调制器,滤波器,VCA,编码器...

  详情
 • ถอน 2hp (เงิน)

  ¥19,900 (¥18,091不含税)
  预购
  4HP物理建模合成器模块,最多可包含2个声音多边形

  HPงงตตl lโมดูลงงงงงงจำลมงง... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  详情
 • CG-Products Delay 1022

  原价 ¥43,900
  特价促銷
  目前的价格 ¥38,900 (¥35,364不含税)
  有现货
  模拟BBD延迟着重于声源和处理器的功能!

   * CG产品มีระบวนการมืรด้วรกมากมายสีรูปร่างการขอขขารีนรีรดเข้าใจีางีรตีร1022ีรXNUMXีรXNUMXีรXNUMX

  详情
 • 2hp 3-1 (สีดํา)

  ¥50,900 (¥46,273不含税)
  预购
  Eurorack 模块版独特的模拟凹槽盒

  ีนดรต3:1(3ถึง1)เป็นโมดูลรป/า/า/ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่า2.5ากกว่า2.5ากกว่าXNUMXากกว่าXNUMXากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่ากกว่าXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาXNUMXาHIGHาXNUMXาXNUMXรHIGH XNUMXาXNUMX XNUMXV ...

  详情
 • การออกแบบของ Intellijel

  缺货
  Intellijel的物理建模合成器!

  ีางดนตรีPlonkเป็นโมดูลงองกลไการณร้ณณณณณณณณณณณณณณณ

  详情
 • Qu-bit Electronix Scanned (Silver)

  ¥45,900 (¥41,727不含税)
  预购
  合成音/振荡器模块,其音调通过扫描合成不断变化

  音乐功能Scanned是一种“有机波表振荡器”,可以通过称为Scanned Synthesis的算法实时更改波形。 Max Mathews提出的算法,可在硬件中实现...

  详情
 • Qu-bit Electronix Scanned (Black)

  ¥45,900 (¥41,727不含税)
  预购
  合成音/振荡器模块,其音调通过扫描合成不断变化

  音乐功能Scanned是一种“有机波表振荡器”,可以通过称为Scanned Synthesis的算法实时更改波形。 Max Mathews提出的算法,可在硬件中实现...

  详情
 • ผู้เชี่ยวชาญประวัติส่วนตัวหมอน

  ¥41,900 (¥38,091不含税)
  预购
  通用MIDI声音模块

  通用CV通用MIDI通用MIDI合成器通用CV通用MIDI MIDI通用MIDI音频MIDI音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频音频

  详情
 • ทิปท็อปเสียง Z-DSP การ์ดสปริงคลื่น

  ¥10,230 (¥9,300不含税)
  预购
  具有物理建模功能的DSP卡可以加载到Z-DSP中并使用!

  ีดนตรีZ-DSPกDSPที่พาพาสารทารได้าภภาภK K GuideแบบGuide Guideแบบแบบแบบ

  详情
 • เทคโนโลยีการสังเคราะห์ E951 วนลูป Expander

  缺货
  扩展器,可增强E950的功能

  951งงตตต950 E950คืE EXNUMXี่าจำเป็จำเป็จำเป็OLEDจำเป็ใช้จำเป็จำเป็ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้นนOLED OLED OLED

  详情
 • เทคโนโลยีการสังเคราะห์ E950 VCO วงจรงอ

  缺货
  LPC语音合成振荡器,可以模拟电路弯曲和控制电压! 还有一种使用E350波形的模式。

  950 Vดท์VXNUMX COรXNUMXรรรเลงงงงงงVงงง

  详情
 • Intellijel Designs Cylonix Shapeshifter

  ¥69,900 (¥63,545不含税)
  预购
  复杂的数字振荡器,具有压倒性的满量程合成器选项,包括TZFM /和弦/打击乐/回声/声码器!

  ีงงตีีแปลง1์2 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMXปXNUMX

  详情
查看所有产品
x