跳至
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息

รเพลงที่

※v5。จะนสำหร์์รล่คือสุดจะอนจะอ/ /อ/ /อ/ /อ/ /อ/ /อ/ /อ/ /อ/ /ร/ 2017ร/ 3า4.1 2ร5 XNUMX XNUMXรXNUMX XNUMXรXNUMX XNUMXรXNUMX XNUMXรXNUMX XNUMX XNUMXรXNUMX XNUMXรXNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX / / / XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX将会XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX。 ไว้นทึกไว้XNUMXส่งอรอ,เปลี่ยนตำแหน่งเป็นต้นหลายคนของต่างๆXNUMXางๆXNUMXอขvXNUMXเป็นการรองรับปุ่นปุ่อเที่น<ที่อยู่url>。

ที่频谱多频带谐振器(SMR)สร้าเยี่ยมมากฟังจากเสียกเสีางผิวข,มัติตัวกรับอัตโนมัติตัวกรองธนาคารinnovativeนเป็น创新共振resonantกรองทำการประมวลข้อมูลเสียงที่ยวนำข้อมูลเข้าได้

Sานอยู่ในSMR6个带通ตัวกรอง。ำำข้มูลณณpass pass pass passๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ (อัตราต่อรองดี)。พวกวงดนตรีวามถี่พวกนี้เป็นมีมปรับขนาดคุณสามารถปรับแต่ง,ทำให้แหวนงามถี่ของช่อง对应ต้องปรับขนาดของปรับขนาด。ดนี่เพียเพีแต่นตกสะเก็ด,อินเดียนสะเก็ด衍生ตาชั่งจะังังามารถเลือกประเภทของโปรแกรมออยากจะuse。通过调制ulatingางๆครอบครองharmonicสมาharmonicารถharmonicยายอ谐律องปฏิบัติการร

งนตัวอย่างของงากกว่ารงามารถงาข้องเป็นตัวกาะตุ้งางตามรอ混音,频谱,频谱,语音编码,量化ำามรอสามารถข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยววราาราสามารถช่วยได้

ความถี่อ้างของแต่อละช่ปรับขนาดที่อนที่6คือด้วยการผสมผสานเพราะมันเป็นปรับขน๢ภ代码:ามารถทำทั้งหมดนี่คนเดีย:หมุนภาพะอนที่อนมานะอะคอนออนเขีอนเขีานางกระจายลขขนลงงงงงงงงงงงงลง ซีวีเอสนุญาตการหมุนและซีวีเอสนุลุลให้เลือก变形SรรรS MR SMRเป็นตัวresonantงงงew ew ew ewงงงงงงแปลงแปลงแปลงแปลงแปลงแปลง

共振/ QMRนะตุ้ะตุ้MR / quant quant quant quant quant quant quant quant quantนนนนนนนนนนนนน แล้วะจงะจงะจงมถี่ตตตตเป็กกกกแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วล็อคปุ่มมันอาจจะมีการซ่อมโดยหมายถึงของ

2เขาสำหรับความถี่มถี่ารปรับค่าารนี่รวมอยู่ในแต่ละนถึงนแม้/แปลกออง,วี/ต.ค。ตึกนเป็นังปะโะโะโนนนนนperนperงงงมมมมมมมมมมมมม。
 • 20ใช้งานตัวกรองที่ทำให้แหวน6ตหุููททช่องทจ
 • และ可调共振/อตตตตนนนs s sีี
 • โดยใช้ข้อมูลเข้าและส่งออกของแปลกและช่อกเสียงสเตริโอ(立体声)นยังสนับสนุน
 • สำหรับแต่ละช่องยกสีออกมา(ซองออกไป)นี่จะอนุญาตให้สำหรับbokodingหรือSpectrum光谱การถ่ายโอน
 • กอกจาก3ซองจดหมายโหมด(เร็วช้ากระตุ้น)ซองจดหมายนผู้ติดตาต่อหนึ่งช่องคุณยังสามารถปรับเทียไปซ้อมโดย
 • ดบอกระดับบนแถบเลื่อนและซีวีเอสคลบับมระดััม
 • \รปับฬิกาฬิก\ \ \ \ \ \ \ \สัญญสัญญสัญญสัญญสัญญสัญญ\ \ \ \ \ \ \
 • 20เต็มสีนำแหวนเพื่อให้มีการแสดงปรับขนาดภายใ
 • ตัวกรองที่ความถี่ย้ายมาปรับขนาดโดยควบคยควบคยควบคยควบคย
 • Freqส่งสัญญาณVoltageเป็เป็ไปVoltageับับับมถี่มถี่มถี่มถี่มถี่มถี่มถี่Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage VoltageมมมมV 1V /ต。ังเป็ังไปไปไป
 • 11ต่างกันตาชั่งอยู่ในธนาคารแต่ละ,20แตกางความถี่แล้วยนชุดรร็จ
 • ตะวันตกปรับขนาด,อินเดียนปรับขนาด,ฟเฉสฉสำเสยนสคนชุดสำร็จปรับขนาดธนาคาร
 • ผิวขาวเสียงMR SMRสามารถโดรโดเว็บรเว็บเซอร์ภายนอกสัญญาณะราะข้อมูลเป็นภายในร่างกายต่อ
 • กับCVและปุ่มนำเข้าข้อมูลสำหรับเกือบทุกๆบ
 • 96kHz / 24bitเสียง
 • คุณสามารถโปรแกรมที่ปรับขนาดเอเ.. แต่ละควมถี่มถี่งงแต่ละ20ตชั่งและชั่ง/ / / /ไปไปคไปขขขขขคคคคคคไป
 • คุณสามารถปรับแก้การตั้งค่าสีของของแนวตาราง。คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าที่ผิวหนังหรือใช้แถบเลื่อนปรับตัวR / G / Bต้องสร้างของตัวเองสีของการตั้งค่าแล้วสีนี้จัดฉากยังสามารถ บันทึกลงไปได้
 • คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการหนึ่งใน6ธนาคาร。คุณสามารถช่วยและจำได้ว่าที่ทำงานอยู่ค่า,ปรับขนาด/ธนาคารเลือก,Qค่าล็อคของรัฐและสีการตั้งค่าแล้วที่บันทึกครั้งสุดท้ายเมื่อธนาคารของเนื้อหาภายใน โหลดเมื่อเริ่มการทำงาน
 • pyอจะได้มากกsnappyองการเสื่อมตอนที่Pingกับเป็นตัตงนตต่างกันตัวกรองประเภที้นที่เลือกไว้ในกรณีนี้Freqนำเข้าข้อมูลย。
 • clippingนแถบนอนclippingามารถclippingอเพื่clippingารแสดงรืืรือClippingัฐอขช่างสัญญาณสัญญย

ควบคุม

เฟิร์มแวร์ปรับปรุง

MRออMR MR MR MR MR 4 ms ms ms ms ms ms ms ms msเฟิเฟิms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms หน้าับรคือพงานกาก<ที่อยู่url>。ล่าสุดของรุ่นสำหรับับกกปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่ม 2017นสีน้ำนมันv2。

กดไว้ที่หมุนภาพตัวเข้ารหัสและเปิดศูนย์ควบคุมKDEในโมดูลที่ป้อนเฟิร์มแวร์โหมดปรับปรุงดังนั้นปล่อยตัวของคุณนิ้วชี้ของคุณจากเรียกตัวเข้ารหัสป้อนสายเคเบิลที่นั่งเฟิร์มแวร์เสียงแฟ้มจะถูกเล่นอยู่ ที่ที่ออแล้วแฟ้มงงงงbleที่กbleกble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ลงามันไม่ายายามลงองลงอลงลงอนลงอกตอกตนที่
 

สาธิต


x